tel. 503 000 030   |   facebook

Koszt egzaminu

EGZAMIN

NA PRAWO JAZDY- KOSZTY

 

Od 19 stycznia 2013 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, wszystkie placówki przeprowadzające egzaminy państwowe na prawo jazdy zobowiązane są stosować się do jednego, prawnie ustalonego cennika opłat za poszczególne egzaminy.
Ceny uzależnione są od konkretnych kategorii uprawnień, o które się staramy oraz rodzaju egzaminu.

 

 

Aktualne stawki opłat za egzaminy państwowe

KategoriaTeoretycznyPraktycznyŁączna opłata
B50 zł200 zł250 zł
A, A1, A250 zł180 zł230 zł
AM50 zł140 zł190 zł
B1, C1, D , T50 zł200 zł250 zł
B + E250zł250 zł
B96170 zł170 zł
C , D50 zł250 zł300 zł
C1+ E, C+ E, D1+ E, D + E245 zł245 zł
POZWOLENIE50 zł125 zł175 zł
Czytaj egzamin teoretycznyCzytaj egzamin praktyczny

 

W przypadku osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie z odpowiednią adnotacją, że mogą one prowadzić pojazd silnikowy, przystosowany w odpowiedni sposób do rodzaju schorzenia i w sytuacji, gdy egzamin praktyczny odbywa się na pojeździe tych osób, opłata za część praktyczną egzaminu jest pomniejszana o 50%.

Wszyscy, którzy dokonali już opłaty, jednak wiedzą, że nie zjawią się w wyznaczonym terminie na egzamin, mogą pisemnie poinformować Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem i wnioskować o zwrot opłaty lub zaliczenie jej na poczet odpowiedniej części egzaminu lub całości egzaminu wyznaczonego w innym terminie.

W przypadku opłacenia obu części egzaminu i uzyskania negatywnego wyniku z części teoretycznej, uniemożliwiającego podejście do części praktycznej egzaminu, opłata dokonana za praktyczną część może zostać zwrócona na wniosek osoby egzaminowanej lub zaliczona na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie.

Po złożeniu wniosku o zwrot opłaty, zostanie ona zwrócona w wysokości pomniejszonej o koszty jej zwrócenia, przy czym nie mogą one przekraczać 10% tej kwoty.

Przewiń na górę